Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, SC BAWA EVOLUTION SRL. este, în temeiul legii, operator de date cu caracter personal și are obligația de a prelucra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate de persoanele fizice.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de BAWA EVOLUTION SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Someșului, Nr. 5–7, parter, jud. Cluj, avand CUI: 29471715, în calitate de operator (“Societatea”), în ințelesul art. 4 pct.7 din Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal – pentru o perioada care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise în rândurile următoare sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor de păstrare aplicabile operatorului de date relevant.

 

Ce tip de date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră:

 • date de identificare: numele, prenumele, numărul de telefon, domiciliul și adresa de e-mail;
 • în momentul în care doriți să cumpărați online vi se vor solicita suplimentar: adresa de livrare, adresa de facturare si modalitatea de plată;
 • date cu caracter sensibil, în cazul achitării contravalorii serviciilor contractate prin ordin de plată: contul bancar al plătitorului.

 

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, doar în scopul declarat al acestui website, pentru a trimite utilizatorului confirmarea si livrarea comenzilor.

Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Datele dumneavoastră privind numele, prenumele, CNP, adresa de domiciliu, e-mail, seria si nr CI, contul bancar dacă este cazul şi semnătura sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit b (“exec utarea unui contract”) şi art. 6 alin. 1 lit. c (“obligaţie legală care îi revine operatorului”), ambele din  Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele Dvs privind adresa de e-mail, numărul de telefon sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. a („persoana vizată şi-a dat consimţământul”) din  Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Da, datele dumneavoastră sunt comunicate în funcţie de obligaţiile legale avute următoarelor instituţii: ANAF sau a altor autorități la cerere.

 

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

 • Dreptul la informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare ale datelor dvs. personale;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opoziție– vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor– puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul la rectificare– puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)– puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de a depune plângere– puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  în continuare valabilă;
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, prin simpla transmitere a unei solicitări la următoarea adresa de e-mail: info@selfiemask.ro sau printr-o cerere trimisă prin poșta – la sediul social al Societății.